นักเขียน และนักกิจกรรมด้านอาหาร นอกจากงานเขียนอย่างเรื่องสั้น นวนิยายและความเรียงแล้ว ยังมีหนังสือรวมบทความสารคดีเรื่องอาหารภายใต้ชื่อ My Chefs และ Food Design
Episteme เริ่มต้นจากความชอบ ความหลงใหลในศิลปะการกินดื่มและการปรุงอาหาร เราเชื่อในความเป็นได้ของรสชาติที่มีมาพร้อมกับคุณค่าและสุนทรียศาสตร์ เรามุ่งหวังที่จะสื่อสาร เชื่อมโยง และสร้างพื้นที่ให้นักกิน นักชิม นักปรุง นักวิจัย และนักกิจกรรมด้านอาหาร ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การตีความ ขับเคลื่อน และเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหาร
ผู้ผลิตสารคดี นักเล่าเรื่อง คนทำกับข้าว ชอบเคลื่อนไหวทางอาหารและการเมือง
Latest from Kanat Naktanomsub
กิตติพล สรัคคานนท์ นักเขียน-บรรณาธิการ เจ้าของผลงาน ศิลปะของความผิดหวัง และ ในความรัก เราต่างเป็นนักทฤษฎี
Luca is a Wine Consultant and a certified Sommelier. Born in Rome in 1985, a great year, at least for the legendary Italian wine Sassicaia. He has lived in London, Amsterdam, Brighton, working on different roles in Hospitality, Events and Marketing. Currently living in Bangkok and enjoying its incredible food scene. He defines himself a Gastro-Gaudente and likes Pasta very "al dente".
คนชอบกินที่เรียนโบราณคดีจากโรงเรียนในไทยและอังกฤษ สนใจเรื่องราวของอาหารในอดีตและการกินอาหารต่างวัฒนธรรมในที่ต่างๆ ทั่วโลก นอกจากชอบกินแล้วยังชอบทำกับข้าวที่มาจากทั่วโลก ทุกยุคสมัย เป็นผู้ตัดสินระดับเชี่ยวชาญของสมาคมบาร์บีคิวแห่งเมืองแคนซัส (KCBS) ซึ่งเป็นลีกอาชีพที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลก ปัจจุบันเรียนโบราณพฤกษคดี ในภาควิชามานุษยวิทยา ที่ประเทศหนึ่งใกล้ๆ ขั้วโลกเหนือ
Latest from Nattha Chuenwattana
นักการตลาดที่พยายามเข้าใจคน เป็นนักกินและนักดื่ม มีเครื่องเทศและของดองเป็นของโปรด รักการเดินทางและท่องเที่ยว สนใจเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม และดนตรี มีแมวชื่อจูนิเปอร์กับจิน
Latest from Nutkrittaya Boonyananth
พยงศักดิ์ เตียรณสกุล นักจาริกผ่านโลกตัวอักษรมา ผู้หลงใหลในปรัชญาและอาหาร
วาทยกร นักประพันธ์และเรียบเรียงดนตรี อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีใจรักอาหารและการกิน ชอบมองอาหารการกินผ่านมุมมองด้านวัฒนธรรมศึกษา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ และศิลปะ มีผลงานในการสร้าง จัด และแสดงงานดนตรีในหลากหลายรูปแบบ มีงานเขียนเกี่ยวกับดนตรีเผยแพร่ในนิตยสาร วารสาร เว็บไซต์ และบล็อกส่วนตัว มีความสนใจในการศึกษาดนตรีในเชิงสหวิทยาการ