Read More

Tea Journey

ชามีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศจีน จุดกําเนิดของชานั้นไม่เป็นที่แน่ชัด แต่มีตํานานหนึ่งที่เป็นที่นิยมเล่าขานกันเกี่ยวกับต้นกําเนิดของชา เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณ 2,737 ปีก่อนคริสต์ศักราช เสินหนง ฮ่องเต้ กําลังเสวยนํ้าร้อนถ้วยหนึ่งอยู่ และใบไม้จากต้นไม้แถวนั้นก็ได้ร่วงลงในถ้วย หลังจากฮ่องเต้ได้เสวยนํ้านั้น ก็ทรงประหลาดใจว่านํ้านั้นกลับมีรสชาติดี และทรงรู้สึกสดชื่นอีกด้วย “ชา” นั้น หากว่ากันตามจริงแล้ว เป็นผลผลิตจากพืชที่เป็นต้นชา หรือที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Camellia sinensis หลายครั้ง คนมักเข้าใจผิดว่า สมุนไพรแห้งต่างๆ อาจเป็นชาด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เจียวกู่หลาน เป็นต้น แต่เจียวกู่หลานนั้น จริงๆแล้วไม่ใช่ “ชา” อย่างที่หลายๆคนเข้าใจ เนื่องจากเป็นใบจากต้นเจียวกู่หลาน ไม่ใช่ต้นชา
Read More